Sophie ou de l‘éducation des filles (1777)
Sydow, Josephine von (geb. Peyrennit de l’Escun (Lescun), gesch. de Monbart (1758? -1829), Schriftstellerin,

Erwähnungen

4. Abteilung, Briefe an Jean Paul


Band Referenzen
III/1   296,33.   318,20.